Funkcjonalności

 1. Kontrola czasu gry
  • uruchamianie odliczania czasu rozgrywki
  • zatrzymanie odliczania
  • wznowienie odliczania
  • dodawanie czasu do trwającej już rozgrywki
  • odejmowanie czasu
 2. Podpowiedź – tekst
  • wysyłanie wiadomości w formie tekstu, poprzez wprowadzenie wiadomości do formularza lub wybranie jednego z wcześniej zdefiniowanych w bazie tekstów
  • możliwość zdefiniowania bazy tekstów
  • możliwość zdefiniowania między innymi koloru tekstu, pogrubienia
 3. Podpowiedź – obraz
  • wysyłanie wiadomości w formie obrazu, poprzez wybranie jednego z wcześniej wczytanych do bazy obrazów
  • możliwość zdefiniowania bazy obrazów
 4. Podpowiedź – dźwięk
  • wysyłanie wiadomości w formie dźwięku, poprzez wybranie jednego z wcześniej wczytanych do bazy dźwięków
  • możliwość zdefiniowania bazy dźwięków
 5. Podpowiedź – film
  • wysyłanie wiadomości w formie filmu, poprzez wybranie jednego z wcześniej wczytanych do bazy filmów
  • możliwość zdefiniowania bazy filmów
 6. Zmiana wyglądu pokoju gry
  • zmiana koloru tła
  • zmiana koloru i rozmiaru zegara
  • zmiana czcionki zegara (z dostępnych w systemie) (*)
  • zmiana formatu zegar (minuty:sekundy lub godziny:minuty:sekundy)
  • zmiana koloru i rozmiaru tekstu
  • możliwość włączenia/wyłączenia przycisku podpowiedzi dla graczy
  • zmiana dźwięku powiadomienia
 7. Automatyczne wysyłanie podpowiedzi dźwiękowych
  • możliwość zdefiniowania w której minucie gry ma zostać odtworzony wybrany dźwięk (**)
  • możliwość zdefiniowania co ile minut od danego momentu gry ma się odtworzyć wybrany dźwięk
 8. Możliwość proszenia o podpowiedź przez gracza
  • udostępnienie graczowi (na ekranie) przycisku  „pomoc”, który po kliknięciu przez graczy powiadamia Pokój Administracyjny o tym, że gracze proszą o podpowiedź
 9. Statystyki
  • zbieranie informacji o tym w kiedy rozpoczęto i zakończono grę, wraz z informacją o nazwie pokoju oraz użytkowniku który z niego korzystał
  • możliwość wysłania statystyk na skrzynkę e-mail (***)
 10. Asysta techniczna
  • wsparcie udzielane na okres trwania licencji
  • pomoc przy obsłudze programu
  • naprawa błędów w trybie przyśpieszonym (****)
  • w przypadku gdy błąd nie zostanie naprawiony w ciągu 6h roboczych, licząc od momentu potwierdzenia zgłoszenia, Licencjodawca zobowiązany jest udostępnić program zastępczy w trybie Online (net). Program nie musi posiadać ustawień pokoju właściwego (baza tekstów, wygląd pokoju itp.).

*istnieje możliwość bezpłatnego wczytania dodatkowego fontu pod warunkiem, że licencja zaproponowanej czcionki będzie pozwalała na użycie komercyjne

** ta opcja daje możliwość zdefiniowania dźwięku który będzie odtwarzany przez cały czas trwania gry, wystarczy, że utworzymy ścieżkę dźwiękową trwającą np. 60min i ustawimy, że ma się uruchomić tuż po rozpoczęciu gry, czyli w zerowej minucie gry.

*** wymagany dostęp do internetu tylko podczas wysyłania wiadomości e-mail

**** prawidłowo zgłoszony błąd powinien być usunięty w ciągu 48 godzin od chwili zatwierdzenia zgłoszenia – w przypadku błędów zgłaszanych w dniach od niedzieli do czwartku, a w ciągu 72 godzin – w przypadku błędów zgłaszanych w dniach od piątku do soboty.

Za prawidłowo zgłoszony błąd uznaje się takie zgłoszenie, które zostało przez Licencjodawcę przyjęte i potwierdzone jako zrozumiałe i kompletne tj. zawierające wszelkie dane niezbędne do zdiagnozowania błędu i ustalenia działań powodujących ujawnienie się błędu.

Błędy mogą być zgłaszany tylko i wyłącznie za pośrednictwem Panelu Klienta.

Pakiety:

Basic – zawiera funkcjonalności 1 i 2.

Standard – zawiera funkcjonalności od 1 do 5

Premium – zawiera funkcjonalności od 1 do 10

Promocje:

Zależnie od liczby zakupionych licencji, naliczane są zniżki:

1 pokój – 0% zniżki
2 pokoje – 10% zniżki
3-4 pokoje – 20% zniżki
5-8 pokojów – 30% zniżki
9-16 pokojów – 40% zniżki
> 16 pokojów – indywidualnie

Ograniczenia:

W przypadku wersji NET maksymalny rozmiar wszystkich plików wczytanych do systemu nie może przekroczyć 100MB.

W przypadku wersji LOCAL licencja przyznawana jest na konkretny adres i lokal w budynku.

Informacje dodatkowe:

System uruchamiany jest w przeglądarce internetowej, działa zatem na urządzeniach typu: komputer, laptop, tablet, smartphone, telewizor

Licencja przyznawana jest na jeden pokój gry na okres jednego roku, chyba, że strony ustalą inaczej.

Istnieje możliwość doboru własnego pakietu w którego skład wejdą wybrane funkcjonalności, cena ustalana jest indywidualnie.

Klienci mają możliwość zgłaszania propozycji modyfikacji. Jest to rzecz pożądana przez twórców systemu.

Wymagania:

System do poprawnego działania wymaga przeglądarki Chrome w swojej najnowszej wersji z włączoną obsługą JavaScript.

Dodatkowo w przypadku instalacji systemu na serwerach escaperoomsystem.pl:

 • ciągły dostęp do sieci Internet

Dodatkowo w przypadku instalacji systemu na urządzeniu lokalnym klienta:

 • komputer lub laptop (służący za serwer dla systemu) o parametrach minimalnych:
  • 3GB RAM
  • Intel Pentium 4
  • 40GB Dysk
  • System operacyjny: Linux lub Windows w wersji 7 lub nowszej.

Oferta ważna od: 16.04.2018